شرکت دربیران
نام پروژه جناب آقای مهندس گلپایگانی
تاریخ اجرا 94/04
جنس درب شیشه
تعداد لنگه درب 1
نحوه باز شدن کشویی
golpayeganii-1.jpg
golpayeganii-1.jpg
پروژه های مرتبط

Related Projects

جناب آقای ماهوتیان

تاریخ انجام


محل انجام

جناب آقای محمد هاشم

تاریخ انجام


محل انجام

جناب آقای مهندس فرج زاده

تاریخ انجام


محل انجام

جناب آقای فتاحی

تاریخ انجام


محل انجام