شرکت دربیران
نام پروژه پروژه پله بانک ملت عباس آباد
تاریخ انجام سال92
محل پروژه تهران-عباس آباد
جنس پله شیشه
جنس هند ریل استیل
جنس حفاظ شیشه
کاربرد فضای بسته
pele-1.jpg
pele-1.jpg pele-2.jpg
پروژه های مرتبط

Related Projects

آقای مهندس درویشی

تاریخ انجام


محل انجام

پارتیشن شیشه ای بورس بهگزین

تاریخ انجام


محل انجام

نمای شیشه ای آزمایشگاه چیذز

تاریخ انجام


محل انجام