شرکت دربیران
نام پروژه پروژه پله بانک ملت عباس آباد
تاریخ انجام سال92
محل پروژه تهران-عباس آباد
جنس پله شیشه
جنس هند ریل استیل
جنس حفاظ شیشه
کاربرد فضای بسته
mallat-ba-990-2.jpg
mallat-ba-990-2.jpg mallat-ba-990-3.jpg