شرکت دربیران
نام پروژه ساختمان چاپ اسکناس بانک مرکزی
محل پروژه تهران - پاسداران
نوع پروژه اجرا
کاربری ساختمان اداری
نوع نما اسپایدر شیشه

در حال حاضر گالری عکس موجود نمی باشد