شرکت دربیران
نام پروژه نمای شیشه ای مجتمع تجاری ابریشم
تاریخ انجام 94/05/10
محل پروژه تهران - نواب
نوع پروژه اجرا
نوع بهسازی نوسازی
کاربری ساختمان تجاری
نوع نما اسپایدر
سبک کار کلاسیک
abrisham-2.jpg
abrisham-2.jpg abrisham3--.jpg
پروژه های مرتبط

Related Projects

نمای شیشه ای مجتمع میدکو

تاریخ انجام


محل انجام

نمای شیشه ای ساختمان سازمان آب

تاریخ انجام


محل انجام

نمای شیشه ای صرافی رضا

تاریخ انجام


محل انجام

نمای شیشه ای مجتمع خجسته

تاریخ انجام


محل انجام