شرکت دربیران
نام پروژه پارتیشن شیشه ای ساختمان دیوان محاسبات
تاریخ انجام سال 91
محل پروژه تهران - خیابان برزیل
کاربرد اداری
جداره پارتیشن تک جداره
نوع پارتیشن ثابت
جنس پانل شیشه
جنس درب شیشه
mohasebbatt-990-2.jpg
mohasebbatt-990-2.jpg mohasebbatt-990-4.jpg mohasebbatt-990-5.jpg mohasebbatt-990-6.jpg mohasebbatt-990-7.jpg mohasebbatt-990-8.jpg mohasebbatt-990-9.jpg