شرکت دربیران
نام پروژه پارتیشن شیشه ای ساختمان دیوان محاسبات
تاریخ انجام سال 91
محل پروژه تهران - خیابان برزیل
کاربرد اداری
جداره پارتیشن تک جداره
نوع پارتیشن ثابت
جنس پانل شیشه
جنس درب شیشه
mohasebat-1.jpg
mohasebat-1.jpg mohasebat-2.jpg mohasebat-3.jpg mohasebat-4.jpg mohasebat-5.jpg mohasebat-6.jpg mohasebat-7.jpg
پروژه های مرتبط

Related Projects

نمای شیشه ای فروشگاه acer

تاریخ انجام


محل انجام

نمای شیشه ای ساختمان پارادایس

تاریخ انجام


محل انجام

نمای شیشه ای ساختمان الغدیر

تاریخ انجام


محل انجام

نمای شیشه ای ساختمان گلدیس

تاریخ انجام


محل انجام