شرکت دربیران
نام پروژه کاخ نیاوران
تاریخ انجام سال 85
محل پروژه تهران - خیابان یاسر
نوع پروژه اجرا
نوع نما اسپایدر
مساحت (مترمربع) 640

در حال حاضر گالری عکس موجود نمی باشد